Rezervace

Zrušení rezervace

Provedenou rezervaci lze zrušit jen prostřednictvím telefonního hovoru na danou pobočku holičství, a to nejpozději před časem, na který je rezervace učiněna.

Potřebujete nyní zrušit rezervaci? Vyberte pobočku na které jste rezervaci provedli.

Více o rezervacích

Při výběru data a času rezervace je třeba řídit se otvírací dobou a případnými doplňujícími podmínkami vybraného holičství. Výhody (jako například studentské slevy) je možno čerpat pouze v den a čas potvrzené rezervace.

Rezervace je přenosná, tedy rezervace a případných výhod (nikoliv však studentský slev) s ní spojených mohou využít i jiné osoby, než klient jehož jméno je uvedený na rezervaci. Využití rezervace a případných výhod s ní spojených je jednorázové, pro každou návštěvu holičství je potřeba vytvořit novou rezervaci.

Napište nám